http://szkola-internetowa.type.pl/Download/Menu.gif


Przykładowa lekcja


Rekrutacja do Niepublicznego Internetowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ALFA

606 730 580

692 878 327


Semestr wiosenny roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy
12 lutego br.

Zapraszamy


Aby zostać słuchaczem czteroletniego (po szkole podstawowej lub
po gimnazjum) internetowego liceum dla dorosłych należy:

 • dokonać rejestracji czyli wypełnić komputerowo formularz zgłoszeniowy dla absolwentów szkoły podstawowej lub gimnazjum ,formularz należy wysłać mailem na adres szkoły: szkola.internetowa@gmail.com
 • dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły,
 • dostarczyć 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • dostarczyć podpisane 2 egzemplarze umowy o naukę,
 • uiścić jednorazowe wpisowe w wysokości 200 PLN,
 • opłacić czesne za pierwszy miesiąc nauki w wysokości 250 PLN.

 • Czesne w wysokości 1250 PLN można wpłacać za cały semestr lub rozłożyć sobie na raty miesięczne. Do tego należy dodać jednorazowe wpisowe.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr I powinni dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) oryginał, duplikat lub kopię poświadczoną notarialnie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. tj.: szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe powinni wysłać mailem wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy oraz udokumentować tj. dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) zaliczenie poprzednich semestrów wg obowiązującego prawa. Najważniejszy jest arkusz ocen z poprzedniej szkoły. W wyjątkowych przypadkach honorujemy jako tymczasowe dokumenty: świadectwa z poprzedniej szkoły (szkół), które powinny być oryginalne lub odpisy notarialne tych świadectw albo ich duplikaty (z dużą i okrągłą, oryginalną pieczątką szkoły).

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Niepubliczne Internetowe LO ALFA
  64-1140-2017-0000-4202-0599-8754
  Multibank w Warszawie
  (w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz typ szkoły czyli LO).

 • Wpłaty międzynarodowe: Przy przelewach międzynarodowych do Polski numer naszego konta należy poprzedzić symbolem kraju PL oraz podać SWIFT banku: BREXPLPWMUL.
  Pełna nazwa naszego banku brzmi: BRE BANK MultiBank.

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres do korespondencji:

Niepubliczne Internetowe LO dla Dorosłych ALFA

ul. Ogrodowa 3
Skrytka pocztowa nr 11
05- 200 Wołomin


Dokumenty można składać także osobiście, ale po uprzednim ustaleniu przez telefon dnia i godziny.

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków administrator nadaje kandydatowi login i hasło dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej. W ten sposób kandydat staje się słuchaczem szkoły

Jakie warunki należy spełnić aby dostać się do szkoły?

Należy mieć ukończone 18 lat ( lub ukończyć je do końca danego roku kalendarzowego)...
   

Last modified: Tuesday, 18 January 2022, 12:33 PM