http://szkola-internetowa.type.pl/Download/Menu.gif


Przykładowa lekcja


Rekrutacja do trzyletniego Liceum dla Dorosłych

Aby zostać słuchaczem trzyletniego liceum dla dorosłych przez internet należy:

 • dokonać rejestracji czyli wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczy na stronie internetowej szkoły. Formularz należy następnie wysłać mailem na adres szkoły: szkola.internetowa@gmail.com
 • należy uiścić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN,
 • opłacić czesne za pierwszy miesiąc nauki w wysokości 120 PLN,
 • wysłać 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • wysłać ksero dowodu osobistego
 • podpisać i wysłać tradycyjną pocztą 2 egzemplarze umowy o naukę
 • umowa dla kandydatów do trzyletniego liceum dla dorosłych
 • podanie o przyjęcie do szkoły

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr I powinni dostarczyć osobiście lub listem poleconym oryginał, duplikat lub kopię poświadczoną notarialnie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. tj.: szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr wyższy powinni udokumentować zaliczenie poprzednich semestrów wg obowiązującego prawa.

Dokumenty można składać osobiście po uprzednim ustaleniu przez telefon dnia i godziny

Czesne za semestr należy wpłacać w pięciu ratach miesięcznych ( koszt każdej raty wynosi 120 PLN) lub za cały semestr w wysokości 600 PLN.
Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Niepubliczne Internetowe Szkoły ALFA
  64-1140-2017-0000-4202-0599-8754
  Multibank w Warszawie
  (w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz typ szkoły czyli LO).

 • Wpłaty międzynarodowe: Przy przelewach międzynarodowych do Polski numer naszego konta należy poprzedzić symbolem kraju PL oraz podać SWIFT banku: BREXPLPWMUL.
  Pełna nazwa naszego banku brzmi: BRE BANK MultiBank.

 • Adres do korespondencji:
  Liceum Internetowe ALFA
  05 - 311 Dębe Wielkie
  ul. Orzeszkowej 10

Dokumenty należy wysłać listem poleconym.

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków administrator nadaje kandydatowi login i hasło dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej. W ten sposób kandydat staje się słuchaczem szkoły


Więcej informacji na: http://www.szkola-internetowa.type.pl/


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 grudzień 2017, 08:30