http://szkola-internetowa.type.pl/Download/Menu.gif


Przykładowa lekcja


Aby zostać słuchaczem internetowego liceum dla dorosłych należy:

 • dokonać rejestracji czyli wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, formularz należy wysłać mailem na adres szkoły: szkola.internetowa@gmail.com
 • dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły,
 • dostarczyć 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • dostarczyć wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o naukę,
 • uiścić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN,
 • opłacić czesne za pierwszy miesiąc nauki w wysokości 200 PLN
 • czesne można wpłacać za cały semestr w wysokości 1000 zł albo rozłożyć na raty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr I powinni dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) oryginał, duplikat lub kopię poświadczoną notarialnie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia tj.: szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr wyższy powinni udokumentować tj. dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) zaliczenie poprzednich semestrów wg obowiązującego prawa.

Udzielamy również kompleksowej pomocy licealistom w wieku 15 – 18 lat spełniającym obowiązek nauki poza szkołą, w przygotowaniu się do egzaminów klasyfikacyjnych w szkołach macierzystych.

Czesne można wpłacać za cały semestr w wysokości 1000 zł albo rozłożyć na raty.

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Niepubliczne Internetowe LO ALFA
  64-1140-2017-0000-4202-0599-8754
  Multibank w Warszawie
  (w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz typ szkoły czyli LO).

 • Wpłaty międzynarodowe: Przy przelewach międzynarodowych do Polski numer naszego konta należy poprzedzić symbolem kraju PL oraz podać SWIFT banku: BREXPLPWMUL.
  Pełna nazwa naszego banku brzmi: BRE BANK MultiBank.

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres do korespondencji:

Niepubliczne Internetowe LO dla Dorosłych ALFA
ul. Laskowa 2
05-200 Wołomin


Dokumenty można składać także osobiście, ale po uprzednim ustaleniu dnia i godziny.

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków administrator nadaje kandydatowi login i hasło dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej. W ten sposób kandydat staje się słuchaczem szkoły


Więcej informacji na: https://www.szkola-internetowa.edu.pl/


Last modified: Saturday, 21 September 2019, 10:23 AM