http://szkola-internetowa.type.pl/Download/Menu.gif


Przykładowa lekcja


Rekrutacja do Niepublicznego Internetowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ALFA

606 730 580

692 878 327


Semestr jesienny roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy
5 września.

Zapraszamy


Aby zostać słuchaczem czteroletniego (po szkole podstawowej lub
po gimnazjum) internetowego liceum dla dorosłych należy:

 • dokonać rejestracji czyli wypełnić komputerowo formularz zgłoszeniowy dla absolwentów szkoły podstawowej lub gimnazjum ,formularz należy wysłać mailem na adres szkoły: szkola.internetowa@gmail.com
 • dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły,
 • dostarczyć 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • dostarczyć podpisane 2 egzemplarze umowy o naukę,
 • uiścić jednorazowe wpisowe,
 • opłacić czesne za pierwszy miesiąc nauki
 • Czesne za każdy semestr nauki wynosi 1000 PLN. Czesne można wpłacać za cały semestr lub rozłożyć sobie na raty miesięczne po 200 PLN. Do tego należy jednorazowe wpisowe.

  Dla słuchaczy ostatnich dwóch semestrów wynosi po 1200 PLN. Czesne można płacić w ratach miesięcznych. Do tego należy dodać jednorazowe wpisowe.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr I powinni dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) oryginał, duplikat lub kopię poświadczoną notarialnie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. tj.: szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr wyższy powinni wysłać mailem wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy oraz udokumentować tj. dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) zaliczenie poprzednich semestrów wg obowiązującego prawa. Najważniejszy jest arkusz ocen z poprzedniej szkoły. W wyjątkowych przypadkach honorujemy jako tymczasowe dokumenty: świadectwa z poprzedniej szkoły (szkół), które powinny być oryginalne lub odpisy notarialne tych świadectw albo ich duplikaty (z dużą i okrągłą, oryginalną pieczątką szkoły).

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Niepubliczne Internetowe LO ALFA
  64-1140-2017-0000-4202-0599-8754
  Multibank w Warszawie
  (w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz typ szkoły czyli LO).

 • Wpłaty międzynarodowe: Przy przelewach międzynarodowych do Polski numer naszego konta należy poprzedzić symbolem kraju PL oraz podać SWIFT banku: BREXPLPWMUL.
  Pełna nazwa naszego banku brzmi: BRE BANK MultiBank.

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres do korespondencji:

Niepubliczne Internetowe LO dla Dorosłych ALFA
ul. Laskowa 2
05-200 Wołomin


Dokumenty można składać także osobiście, ale po uprzednim ustaleniu przez telefon dnia i godziny.

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków administrator nadaje kandydatowi login i hasło dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej. W ten sposób kandydat staje się słuchaczem szkoły

Jakie warunki należy spełnić aby dostać się do szkoły?

Należy mieć ukończone 18 lat ( lub ukończyć je do końca danego roku kalendarzowego)...
   

Last modified: Wednesday, 29 July 2020, 08:45 AM